Overslaan en naar de inhoud gaan

Versoepeling bezoekregeling

Bezoek

Kieldrecht, 8 september 2019 
 
 
Beste bewoner Beste familie,  
 
 
Naar aanleiding van de berichtgeving van het Agentschap Zorg en Gezondheid en omdat er op dit geen besmettingen zijn in het WoonZorgCentum, passen wij vanaf 14 september onze bezoekregeling aan.  
 
In Beveren/Kieldrecht is de alarmdrempel van 20 besmette bewoners op 100.000 overschreden. Daarom vragen wij u met aandrang om onze veiligheidsmaatregelen strikt na te leven. 
 
De bezoekregeling die we vorige week van start lieten gaan, blijft van kracht. 
 
Vanaf 14 september kunt u wel met de bewoner een wandeling maken op het terrein/rond het gebouw. 
 
Deze versoepeling wordt na 2 weken geëvalueerd. Als alles goed verloopt, kunnen we op 28 september opnieuw een versoepelingsmaatregel doorvoeren. 
 
Vanaf 28 september willen wij 1 van de volgende versoepelingsmaatregelen doorvoeren :

- Op familiebezoek gaan  
- De heropening van de cafetaria 

 
U kunt ons per mail laten weten welke versoepeling uw voorkeur heeft. Op deze manier willen wij tegemoet komen aan de noden van u en onze bewoner. 
 
 
 
Het is zeer belangrijk dat u zich bij het binnenkomen registreert. Nu meer mensen op bezoek komen, wordt ook het belang van contacttracing nog dwingender.  
 
Uiteraard dienen de nodige veiligheidsmaatregelen altijd gerespecteerd te worden.
U houdt rekening met de veiligheidsmaatregelen bepaald door de Nationale Veiligheidsraad (sociale bubbel, contactbubbel van bewoner in woonzorgcentrum, …..). 
U ontsmet de handen bij het binnenkomen 
U draagt een mondneusmasker tijdens de hele duur van het bezoek 
U registreert zich aan het onthaal bij het binnenkomen 
U komt niet op bezoek wanneer u zich ziek voelt 
 

Houdt er rekening mee dat bij stijgende coronacijfers of besmettingen binnen ons woonzorgcentrum  deze bezoekregeling opnieuw kan veranderen. 
 
Graag willen we ook nog eens meedelen dat vervoer naar/van het ziekenhuis of consultatie nog steeds met professioneel ziekenvervoer moet gebeuren. Er kan wel een familielid meegaan. 
 
Wij beseffen dat deze periode niet gemakkelijk is voor u. Langzaamaan keren we terug naar het,  misschien nieuwe, normaal. Wij zijn u dankbaar dat u ons doorheen deze hele periode blijft steunen. Ook van onze kant willen we u een hart onder de riem steken en samen met u verder schrijven aan een verhaal dat het evenwicht tussen veiligheid en menselijkheid blijft voorop stellen.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
Ann Capon       Nancy Schuddings 
 
Directeur        Coördinator Corona Crisis cel